O nás


        Banícky cech Slovinky vznikol na valnom zhromaždení bývalých pracovníkov Železorudných baní Slovinky konanom dňa 8.9.2007 v Slovinkách a to zvolením 9 členného výboru Baníckeho cechu a schválením Stanov Baníckeho cechu.

        Banícky cech Slovinky je občianským združením pri Obecnom úrade Slovinky a združuje na základe dobrovoľnosti bývalích pracovníkov závodov Železorudných baní Slovinky, respektíve ich rodinných príslušníkov a sympatizantov baníckeho povolania, ktorí na základe prihlášky zaplatili členské a súhlasia so stanovami cechu.

cech11.jpg, 26kB

        Zámerom činnosti je udržanie a zachovanie zvykov a tradícií baníctva v našej obci a v regióne Spiša a zároveň zachovať možnú dokumentáciu, pracovné a ochranné pomôcky potrebné pre prácu v bani a v banskom závode.